Wonen in Spoordonk

Op de dorpscaféavond van 9 september 2009 gaf Frits Pijnenburg een presentatie over bouwen in eigen beheer. Na een inspirerende presentatie hebben een aantal “jeugdige” inwoners van Spoordonk een vervolgafspraak met Frits gemaakt. In deze vervolgafspraak zijn de concrete mogelijkheden tot een bouwen in eigen beheer project in Spoordonk besproken. Aangezien de plannen er liggen tot nieuwbouw in Spoordonk is in samenspraak met Frits besloten om met de gemeente Oirschot om tafel te gaan zitten om de mogelijkheden tot een bouwen in eigen beheer project in Spoordonk te bespreken. Het gesprek was erg verhelderend en gaf duidelijkheid over zowel de mogelijkheden als de onmogelijkheden. Naar aanleiding van het gesprek met de gemeente Oirschot is besloten om de interesse te peilen onder de inwoners van Spoordonk voor een dergelijk project. Op de dorpscaféavond van 10 december 2008 is een presentatie gehouden over de mogelijkheden tot een bouwen in eigen beheer project in Spoordonk. Na afloop van deze presentatie kregen mensen de kans zich in te schrijven om aan te sluiten bij het initiatief. Ruim 20 personen melde zich aan om mee te doen met een bouwen in eigen beheer project in Spoordonk. De ruim 20 personen welke zich verenigd hebben zijn met elkaar om tafel gaan zitten. Onder leiding van Frits Pijnenburg werd besproken hoe we ons het beste kenbaar konden maken aan de gemeente Oirschot. Op het eind van deze avond heeft zich een tijdelijk bestuur gevormd. Er is een enquête uitgeschreven aan de geïnteresseerde voor een bouwen in eigen beheer project. Middels deze enquête kon iedereen zijn of haar woonwensen aangeven. Met de uitkomsten van deze enquête is het tijdelijk bestuur in gesprek gegaan met de heer Smits (Wethouder gemeente Oirschot). Dit gesprek had als uitkomst dat de gemeente (in principe) positief staat tegenover ons initiatief. Inmiddels is er een officieel verzoek tot medewerking voor een bouwen in eigen beheer project in Spoordonk bij het college van de gemeente Oirschot neergelegd. Vanwege “de val” van het college laat de reactie van het college langer dan verwacht op zich wachten.  Zodra er zich een nieuw college heeft gevormd zullen we echter meteen weer van ons laten horen!! Dit alles natuurlijk onder het motto “We doen ’t soame”