Thema-avond: Sporen in Spoordonk

17 Juni in de Watermolen

Onderwerp: Sporen uit Spoordonk

Aanwezigen: circa 60 bezoekers.

Opening thema-avond:
Jan de Rooij opent de avond en heet iedereen welkom. Tevens meldt Jan dat er nog eens € 10.000,- is binnengehaald bij de finale van de Dorpenderby en dat Spoordonk 1e is geworden bij de Jury. Esbeek is met de hoofdprijs van € 50.000,- vandoor gegaan omdat ze de meeste SMSjes ontvangen hebben.

Terugblik op de vorige thema-avond:
In de vorige themavond is bekent gemaakt dat Spoordonk bij de 10 finalisten
behoorde van de Dorpenderby. Jan legt uit hoe de cheque van € 10.000,- is verdeeld. De verdeling is bekent gemaakt bij de Picknick op Koninginnedag, die georganiseerd was door de Stichting Jeugdzorg Spoordonk en het Dorpscafe.

Kees van de poll kijkt terug op de vorige thema-avond “shoppen in Spoordonk”. Na deze avond zijn er een aantal mensen bezig geweest om de diverse mogelijkheden te onderzoeken. De werkgroep vindt het belangrijk dat de stem van het dorp gehoord word en zal samen met de vrijwilligerscentrale Oirschot een enquête uitschrijven om de wensen van de bewoners in beeld te brengen. Na deze enquête zal de werkgroep de wensen in kaart brengen en de mogelijkheden onderzoeken.

Geschiedenis uit Spoordonk:
Jan Suikerbuik werkzaam als archivaris bij het Regionaal Historisch Centrum Eindhoven verteld over een aantal stukken zoals deze bewaard zijn in het RHCE. Jan start met kaarten, koopakten en belastingheffingen te laten zien waarbij de eerste namen die rond die tijd in Spoordonk woonden bekent worden. De “dorp” Spoordonk die uit een andere naam of namen ontstaan is start in de begin van de 14e eeuw als een van de hertgangen. Naast de uitleg van het verdere ontstaan van Spoordonk legt hij uit dat de watermolen reeds in 1320 bestond, dit is te herleiden aan diverse stukken.

Jan de Rooij bedankt Jan Suikerbuik voor zijn inzet en zijn boeiend verhaal. Na het verhaal van Jan Suikerbuik is het tijd voor de ervaringen van Clari van Esch, betreffende het verzamelen van diverse gegevens. Zij heeft geleerd dat je niet met de moeilijke zaken moet beginnen maar juist met tastbaar/kleine projecten en makkelijker te zoeken onderwerpen. Op die manier hou je de moed erin en blijft het leuk verteld ze. Een ander probleem wat ze tegen kwam is het lezen van de oude geschriften, door veel te lezen en vanuit heden terug te werken naar het verleden gaat het wel makelijker. Ook is er de mogelijkheid om een cursus te volgen bij regionaal historisch centrum . Na dit spontane en inspirerende verhaal kondigt Jan de Rooij “de heren” uit Lennisheuvel aan.

De heren (Twan en Jeroen) geven uitleg over hun idee c.q. succesverhaal van het door hun opgezette Lenniswiki. Lenniswiki heeft ongeveer dezelfde functie en structuur als Wikipedia. Lenniswiki is te vinden op www.lennisheuvel.nl waarbij je door kunt klikken naar Lenniswiki. Op deze site kunnen mensen zowel in als buiten Lennisheuvel hun informatie toevoegen over de geschiedenis van Lennisheuvel. Na hun presentatie laten ze live zien hoe het een en ander makkelijk aangepast kan worden en dan ookgelijk online staat.
Twan en Jeroen geven aan dat ze het systeem binnen een half jaar in de lucht hadden en dat de eerste pagina’s nu enthousiast gevuld worden.

Na de Pauze word er na de mooie spreuk:”Wie niet weet waar hij vandaan komt weet ook niet waar hij naar toe gaat”.gediscussieerd over de mogelijkheden en de vervolg stappen van Sporen in Spoordonk. De volgende ideeën worden er genoemd:
• Enkele borden maken over de geschiedenis van Spoordonk en deze op een route plaatsen zodat iedereen de geschiedenis van Spoordonk kan lezen.
• Samen met de Heemkunde kring van Oirschot verder de geschiedenis uitdiepen
• De kinderen betrekken samen met de ouderen om de verhalen van de oudere generatie op papier te zetten.

Jan de Rooij en Jan Rijnen leggen “nogmaals” de nadruk dat het soame gedaan moet worden als we willen dat ook dit weer van de grond komt. Ton geeft aan mee te willen werken aan een soort gelijk idee van LennisHeuvel. De volgende mensen geven aan dat zij in de werkgroep willen treden:
• Pitie van Dommelen-Francois
• Jan van Agt
• Tiny Renders
• Marinus Peijnenburg
• Martien Matheeuwse

Na het informatieve gedeelte wordt de avond weer zingend afgesloten, ook wordt er nog wat gedronken en nagepraat over deze avond.