Shoppen in Spoordonk

Bespreking met Stichting Welzijn Oirschot 16-02-2010

Begin februari 2010 is werkgroep “Shoppen” bij een overleg geweest met Stichting Welzijn, samen met diverse andere organisaties, waaronder een werkgroep uit Oostelbeers, vrijwilligers van de parochie, etc. Mede dankzij de enquête uit Spoordonk is gebleken dat een boodschappendienst kan voorzien in meerdere behoeften.

Dit kan zijn een praktische oplossing voor vervoer, maar kan ook een sociale invulling hebben.

Deze dienst is dus niet leeftijdgebonden, maar wordt ingevuld naar behoefte.

Op dit moment is Stichting Welzijn bezig om enkele criteria en richtlijnen op papier te zetten om duidelijke afspraken te kunnen maken tussen de aanvrager en vrijwilliger.

Eind maart is er weer een overleg en daarna zal zeer waarschijnlijk een en ander in praktijk worden gebracht. Na dit overleg zal er meer bekendheid gegeven gaan worden via diverse instanties en lokale bladen.
Ook als u belangstelling heeft om als vrijwilliger een bijdrage te willen en kunnen leveren!

Voorlopig kunt u voor vragen of behoefte terecht bij het Lokaal Loket in de Enck in Oirschot.

—————————————————————————————

Resultaten enquête dorpswinkel en boodschappendienst: 14-11-2009

Van de 563 gezinnen zijn er 64 enquêtes ingevuld, dit is ongeveer 11%. Uit de resultaten willen we nog niet direct een harde conclusie trekken, maar met deze gegevens kunnen we wel gaan bekijken of er eventueel ondernemers zijn die op één of andere manier een mogelijkheid zien om hier een invulling aan te geven.

Deze gegevens zijn ook doorgestuurd naar Stichting Welzijn in Oirschot, zodat zij wellicht een mogelijkheid zien om een soort van boodschappendienst te gaan opzetten.

We houden u op de hoogte.

Dorpscafe Spoordonk Werkgroep “Shoppen”