Glasvezel in Spoordonk

Verslag thema-avond “Iedereen Glasvezel” 30-01-2013

In een overvolle zaal van de Watermolen, ongeveer 75 mensen veelal uit het buitengebied, maar ook is de gemeenteraad goed vertegenwoordigd. De avond wordt begonnen met een woordje van de voorzitter die de stand van zaken bespreekt van een aantal lopende zaken. Er wordt nog even uitgelegd dat de aanstaande sluiting van de kerk niet het idee is van Dorpscafé maar van Bisdom. Dorpscafé zit mee in klankbordgroep en verzamelen mogelijkheden en wensen wat de bewoners zouden willen met de kerk. Thema duurzaamheid krijgt eind februari een vervolg. Werkgroep Sporen is bezig met een nieuw boek 75 jaar Jozefschool. 9 Maart proberen we zoveel mogelijk mensen en kinderen te mobiliseren voor deelnamen aan landelijke opschoondag om Spoordonk weer zo opgeruimd mogelijk te krijgen. Verder is er op 17 maart een Mtb-tocht, de opbrengsten gaan dit jaar naar KWF, maar volgend jaar willen we dit organiseren voor en met Spoordonkse verenigingen.

Joep van de Ven praat de avond aan elkaar en leidt de discussie. Uit een vlug onderzoek blijkt dat een 10-tal aanwezige regelmatig slecht of helemaal geen internet of mobielbereik hebben. Hierop volgen de presentaties van de gemeente Eersel en Burgercomité Glasvezel Eersel. Deze laatste laten in hun presentatie zien waarom iedereen glasvezel moet, maar ook wat zij allemaal ondernemen om zoveel mogelijk mensen mee te laten doen aan glasvezel. Dit zou een voorbeeld voor Spoordonk kunnen zijn. Al deze informatie is te zien op http://www.iedereenglasvezel.nl/eersel/

Namens de gemeente Eersel vertelt Thijs Offermans dat men nu eigenlijk niet meer de fout wil maken  net als met de kabelaansluiting, dat niet iedereen een aansluiting krijgt. Wel wordt duidelijk dat dit een hele klus zal gaan worden. Dit komt vooral omdat glasvezelaansluiting geen nutsvoorziening is en dus een commerciële onderneming is. Dit betekend dat overheid/gemeente hier niet aan mogen subsidiëren i.v.m. concurrentievervalsing. Aansluitingen worden verdeeld in 3 gebieden, kern – buitengebied – gebied X. Om iedereen aangesloten te krijgen zal een probleem worden. Gebied X ligt gewoon te ver weg om dit rendabel te krijgen, hier kunnen de kosten gewoon weg niet terug verdiend worden. Als dit wel het geval zou zijn, hadden de commerciële kabelaanbieders als UPC en ZIGGO al lang daar kabel naar toegelegd. Voor het buitengebied geld dat er zoveel mogelijk mensen, uit kern en buitengebied, aan deel moeten nemen, anders zullen de kosten door minder mensen voldaan moeten worden waardoor de maandelijkse lasten hoger uit zullen komen. Als deze boven een bepaald bedraag komen zullen er steeds meer mensen afvallen.

Ook zullen kabelaanbieders hun prijzen naar beneden doen zodat mensen minder snel zullen overstappen op glasvezel.

Om samen te vatten zijn de problemen om zoveel mogelijk mensen deel te laten nemen, hierdoor mogen de kosten van glasvezel niet veel hoger worden dan de kabelaansluiting. Dit kan men door de voordelen van glasvezel goed naar voor te brengen. Voordelen zijn o.a. veel sneller en kan een uitkomst bieden in het thuiszorg voor oudere.

Tijdens de discussie komen er al ideeën om de aanleg goedkoper te maken, zoals door riolering of door slootbedding of weer met palen gaan werken en kabels door de lucht. Volgens een aanwezige deskundige van Reggefiber lopen al verschillende proeven en zal alles meegenomen worden, maar duidelijk is wel dat daar ook wel problemen aan zitten.

Wilt u meer info over glasvezel kunt u kijken op onderstaande sites:

www.iedereenglasvezel.nl/eersel/

www.eindelijkglasvezel.nl/

Zijn er mensen die zich graag in willen zetten voor Iedereen glasvezel neem gerust contact met ons op.