Het begin

Het ontstaan van Dorpscafé Spoordonk, en wat daarna volgde…

Op de tweede IDOP-avond in  November 2007 in Dorpshuis “Den Deel” in Spoordonk, werd de vraag gesteld of Spoordonk iets voelde voor een Dorpsraad. De meeste aanwezigen vonden dat nog te vroeg. Toen er s’avonds een groepje bleef nabuurten ontstond het idee om toch iets te organiseren. Het idee om thema-avonden te organiseren,waaruit acties kunnen ontstaan, was geboren. Namen werden genoteerd en diezelfde week werd er al een opzet gemaakt voor het jaar 2008. Per seizoen zou er steeds in een andere gelegenheid in Spoordonk een avond belegd worden. Op die thema-avonden is iedereen, die de leefbaarheid in Spoordonk belangrijk vind, welkom. Er wordt afhankelijk van elk thema vooraf serieus overleg gevoerd en steeds wordt er ook buiten onze gemeentegrens gekeken welke dorpskernen als een voorbeeld zouden kunnen fungeren. De individuele kwaliteiten van de initiatiefnemers worden gebruikt bij het organiseren ervan. Daarnaast worden betrokken partijen of ambtenaren uitgenodigd om die avond te reageren. Uit die reacties ontstaan dan acties en resultaten, zowel van burgers als vanuit de gemeente Oirschot. Inmiddels hebben er acht thema-avonden  plaatsgevonden en hebben we steeds veel belangstellenden mogen ontmoeten. Uit deze avonden ontstond er o.a.  brede vertegenwoordiging in werkgroep MFA, talenten-overzicht Spoordonk, een infobord over de historie van huis “Ten Bergh”, samenwerking met gemeente/buurtbeheer, jeugdinitiatief bouwen in eigen beheer, picnick voor het hele dorp, werkgroep historie een ouderenmiddag, een AXI-jeugd avond, kerstbrunch voor alleenwonenden, nieuwjaarsborrel en hebben we een website opgezet met belangrijke informatie voor en door Spoordonkenaren. Daarnaast werd deelgenomen aan de Brabantse Dorpen Derby waar Spoordonk door de vakjuri op de eerste plek werd gezet maar uiteindelijk als 2e eindigde en 20.000 euro beloning binnensleepte.  Het feit dat de initiatiefgroep gehoord wordt, zich steeds verder ontplooid en dat we nu ook op andere plaatsen in Noord-Brabant ons verhaal mogen doen geeft het succes van deze formule aan.