Overzicht besteding prijzengeld Dorpenderby

Als finalist van de Brabantse Dorpenderby heeft Dorpscafé Spoordonk 10.000 euro ontvangen van de provincie Noord-Brabant.
Dit geldt dient besteed te worden aan initiatieven die de leefbaarheid van Spoordonk kunnen vergroten.
Tijdens de thema-avond van 18 maart jl. hebben diverse Spoordonkse mensen ideeën aangereikt, waaraan we dit mooie bedrag konden besteden.
Na inventarisatie van deze ideeën zijn we rond de tafel gaan zitten om te bepalen aan welke criteria een idee moet voldoen om in aanmerking te komen voor een financiele injectie.
Deze criteria waren:

Het geld moet binnen afzienbare tijd (1 jaar) ook daadwerkelijk aan het opgegeven idee besteed worden.

Zonder een bijdrage vanuit de dorpenderby (€ 10.000,-) is de kans klein dat het idee tot uitvoering komt.

Het idee sluit aan bij de prioriteitenlijst van het IDOP (opgesteld tijdens de IDOP bijeenkomsten in Spoordonk)

Het geld wordt beschikbaar gesteld na overleg van facturen bij de penningmeester van het Dorpscafé. Deze facturen dienen bij te dragen aan het realiseren van het initiatief.

Voor het verenigingspotje; Het geld moet bijdragen aan het stimuleren van nieuwe evenementen binnen de vereniging of aan het werven van nieuwe leden. 

Uiteindelijk hebben we besloten om het geld aan de volgende initiatieven toe te kennen:

Naam: Bedrag: Initiatief:                                 
     
Jeugdzorg Spoordonk  1500 euro   Organisatie van picknick met Koninginnedag.
Jeugdzorg Spoordonk 1000 euro Opzetten activiteiten voor AXI-jeugd
Betsie van Rooij 1000 euro Opzetten van activiteiten voor ouderen
Jan Verouden 500 euro Organisatie kerstdiner voor alleenstaanden
Martien Matheeuwse 500 euro Opzetten van boek over historie Spoordonk
Verenigingen 1500 euro Stimulering nieuwe evenementen en/of leden
Bouwen in eigen beheer 500 euro     Architect voor gezamenlijk bouwproject BIEB
Organisatie straatspeeldag 500 euro Organisatie Straatspeeldag voor alle kinderen
Buurtbeheer     1000 euro Uitbreiding van speelfaciliteiten Merodelaan
Dorpscafé Spoordonk 2000 euro Organisatie thema-avonden