27-10-2016 PRESENTATIE ACTIEPLAN 1000 DINGEN IN 500 DAGEN

24 oktober 2016

Plannen kerk en gymzaal definitief. College Oirschot akkoord.
27-10-’16 om 20.00 uur in de H.Bernadettekerk
Presentatie Actieplan 1000 dingen in 500 dagen
KOM OOK… We doen ‘t soame
De Raad is nu aan zet
Wij kijken vooruit en presenteren deze avond het Actieplan 1000 dingen in 500 dagen.
Sluit aan bij één van de werkgroepen en zorg dat we klaar staan voor de START als de Raad akkoord geeft. Dus kom ook en zorg met uw enthousiasme en vertrouwen voor ‘n positief en goed gevoel van saamhorigheid.
Want Spoordonk verdient dit prachtige plan.
Donderdag 27 oktober 2016 | 20.00 uur | De Kerk
Ook goed om te weten…
We willen heel graag dit beeldbepalende gebouw en gymzaal voor ons dorp behouden. Dus dorpsgenoten, verenigingen en clubs, van jong tot oud, kom op 1-11-’16 om 20.30 u. naar het gemeentehuis en overtuig de raad ervan dat we er met z’n allen voor willen gaan. Want in Spoordonk doen we ‘t soame.
1-11-’16 om 20.30 uur
Opinerende raadsvergadering in het gemeentehuis
GA OOK en overtuig de raad