HEEFT U EEN DUURZAAM INITIATIEF ?

28 juli 2016

Gemeente Oirschot geeft bijdrage voor duurzame initiatieven.

De gemeente Oirschot gaat initiatieven op gebied van energiebesparing, duurzame energieopwekking en efficiënt omgaan met energie ondersteunen. Hiervoor is €100.000 beschikbaar gesteld. Bewoners(groepen), maatschappelijke organisaties en verenigingen die wonen en werken in de gemeente Oirschot, kunnen voor het uitvoeren van een duurzaam initiatief een bijdrage vragen van de gemeente.

Een ambitie van Oirschot is om in 2030 een kwalitatieve, groene gemeente zijn. Dat betekent zowel ‘fysiek groen’ als ‘groen in termen van duurzaamheid’. Daarom stelt de gemeente Oirschot €100.000 beschikbaar om duurzame initiatieven uit de samenleving te faciliteren. De bijdrage is maximaal 50% van de totale financiering van het initiatief, tot een maximum van € 5.000.

Doel van de bijdrage
Het doel van deze bijdrage is de uitstoot van CO2 te verminderen door duurzame initiatieven te stimuleren. Deze initiatieven moeten in de gemeente Oirschot plaatsvinden. Duurzame initiatieven zijn projecten die een bijdrage leveren aan het lokaal opwekken van duurzame energie, efficiënt omgaan met energie en/of energiebesparing. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een eigen energie-coöperatie starten door zonnepalen aan te leggen, collectieve inkoopactie voor zonnepanelen of woningisolatie, zonne-installatie op het clubgebouw /buurthuis of een verenigingsgebouw energiezuiniger maken.

Wie kan de bijdrage aanvragen?
Iedereen die woont of werkt in de gemeente Oirschot en een duurzaam initiatief wil starten kan deze bijdrage aanvragen. De aanvrager is altijd een (mede)initiatiefnemer.

Aanvraag indienen
Een beschrijving van het project, initiatiefnemers, begroting en doelstelling volstaat als aanvraag. De ingevulde en ondertekende aanvraag inclusief de vereiste gegevens kunt u retour sturen aan: Gemeente Oirschot, Postbus 11, 5688 ZG Oirschot.

Meer informatie
Voor vragen kunt u contact opnemen met Deon van Schijndel, telefoon (0497) 53 14 14 of d.vanschijndel@kempengemeenten.nl . De voorwaarden voor deze bijdrage en een nadere beschrijving van de regeling kunt u vinden op www.oirschot.nl.?