Presentatie plannen kerk en gymzaal

11 april 2016

In november heeft het Dorpscafé een avond georganiseerd waarbij de plannen voor herbestemming van de kerk en een nieuwe gymzaal aan het dorp zijn gepresenteerd. Naar aanleiding van deze avond hebben we een plan uitgewerkt wat we aan college en raad van gemeente Oirschot willen voorleggen.

De definitieve plannen herbestemming kerk en behoud gymzaal Spoordonk zullen op maandag 18 april a.s. in de kerk aan college en raad worden gepresenteerd.
Als u achter de plannen staat voor het behoud van de kerk en gymzaal, bent u van harte welkom om dat op deze avond te laten zien door uw aanwezigheid. Door een grote opkomst laten we college en raad zien dat er draagvlak is in het dorp voor deze plannen.

Bijgaand de uitnodiging voor deze avond.
Een belangrijke stap voor ons dorp, KOM DUS OOK!

Wanneer: maandag 18 april 2016
Hoe laat: 20.00 uur
Waar: H. Bernadettekerk in Spoordonk